کهن سولهسوله دست دومکهن سوله
کهن سوله تحریمکهن سوله تحریمکهن سوله تحریم

سوله دست دومسوله دست دوم
solemakaroni1
انواع پیچ در سوله دست دوم
6-1
سوله دست دومسوله دست دوم
تفاوت-سوله-نو-و-دست-دوم
فندانسیون سوله
solemakaroni1

+100

مشتریان ما

+244

پروژه های تکمیل شده

8+

گواهینامه ها

150+

نیروی انسانی

7+

تقدیرنامه ها

1
2
3
4
5
6
7
سوله دست دوم
1

سوله‌ کارخانه صنعتی

2

انواع سوله قوسی

3

سوله های اختصاصی طراحی شده

4

سوله سقفی

5

سوله های خرپای فوق پیشرفته

6

سوله خرپای ساده

7

سوله فضاکار سقفی

استفاده از بهترین و مطمئن ترین مصالح ، با بهینه ترین
قیمت بازار

استفاده از باتجربه ترین نیروی کار

ارائه مشاوره دقیق و راهبردی جهت انتخاب سوله مورد نظر

استفاده از نقشه های جامع

اجرای پروژه با بالاترین درصد ایمنی

با تجربه ای بیش از نیم قرن

کهن سوله

آیا میخواهید در هزینه هایتان صرفه جویی کنید؟

آیا میخواهید سازه ای مطمئن بسازید؟