همه سوله های دست دومسوله دست دوم
کهن سولهسوله دست دومکهن سوله
کهن سوله تحریمکهن سوله تحریمکهن سوله تحریم

سوله دست دوم خراب
کهن سوله دست دوم
کهن سوله دست دوم
کهن سوله دست دوم
کهن سوله دست دوم
کهن سوله دست دوم

+100

مشتریان ما

+244

پروژه های تکمیل شده

8+

گواهینامه ها

150+

نیروی انسانی

7+

تقدیرنامه ها

حوزه سوله دست دوم

استفاده از بهترین و مطمئن ترین مصالح ، با بهینه ترین
قیمت بازار

استفاده از باتجربه ترین نیروی کار

ارائه مشاوره دقیق و راهبردی جهت انتخاب سوله مورد نظر

استفاده از نقشه های جامع

اجرای پروژه با بالاترین درصد ایمنی

با تجربه ای بیش از نیم قرن

کهن سوله

آیا میخواهید در هزینه هایتان صرفه جویی کنید؟

آیا میخواهید سازه ای مطمئن بسازید؟