جهت مشاوره رایگان سوله مناسب شما با ما تماس بگیرید

خوردگی در سوله فلزی دست دوم چیست؟

از آن جایی که سوله های فلزی از جنس فلز است و خوردگی در سوله فلزی بلای جان هر فلزی، بنابراین خوردگی در سوله دست دوم جزئی از معضلات آن محسوب می شود.

از این رو در این مقاله قصد داریم انواع خوردگی در سوله فلزی دست دوم را معرفی کنیم.

زیرا شناخت یک مشکل نصف حل آن مشکل محسوب میشود. بنابراین این مقاله به طور کلی می تواند یک دید بدهد.

خوردگی-سوله

انواع خوردگی در سوله فلزی دست دوم

خوردگی در سوله فلزی دست دوم به سه حالت ممکن است رخ دهد.

این خوردگی ها ممکن است براساس نوع قرار گیری فلزات نسبت به هم یا نوع آب و هوا یا اصلا مرتبط با نوع جوشکاری یا پیچ کردن آن شود.

از این رو به طور کلی در سه دسته کلی می توان این خوردگی ها را جا داد.

1-      خوردگی محلی

2-      خوردگی حفره ای

3-      خوردگی شکافی

اما خوردگی محلی چیست؟ شاید بتوان از نام آن تشخیص داد.

این خوردگی مربوط است به زمانی که دو فلز غیر مشابه با یک دیگر درگیر میشوند.

اگر علمی نگاه کنیم، یکی از فلز ها بار مثبت دارد و دیگری بار منفی.

این تماس بارها باعث ایجاد خوردگی از نوع محلی می شود.

در نوع دوم که خوردگی حفره ای گفته می شود.

بیشتر بر اثر رطوبت و آب و هوا ایجاد می شود.

این نوع خوردگی بیشتر در فلزات با سطح آلیاژ پایین دیده می شوند.

که البته آن هم باید در شرایط کاملا پیوسته مرطوب قرار بگیرد یا در خاک دفن شده باشد دچار این نوع خوردگی می شود.

در نوع آخر یا خوردگی شکافی می توان گفت که این نوع خوردگی بر اثر یک شکافی که ممکن است بر اثر جوشکاری در روی فلز ایجاد شده باشد، به وجود بیاید.

با حمله اکسیژن به شکاف موجود، باعث به وجود آمدن خوردگی می شود.

آخرین مقالات
کهن سوله دست دوم
کهن سوله دست دوم
کهن سوله دست دوم